Jongvee/Kalveren

Kalveren zijn het melkvee van de toekomst! Een goede opfokperiode van het kalf vormt de basis van een goed ontwikkelde vaars die klaar is voor een langdurig productief leven als melkkoe. Bij een goed ontwikkelde vaars is er ruimte voor het kalf om te groeien en gezond ter wereld te komen.